Проект „BG05M2OP001-2.006-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1“

През учебната 2017/2018 година Професионална гимназия по икономика – Шумен работи по проект „BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1“.

В проекта са заети 26 ученика. Те провеждат своята практика в следните фирми:

 • Автомагистрали Черно море АД
 • Адвокат Николай Ганчев Велков
 • Адвокат Радина Георгиева Карастоянова
 • Адвокатска кантора „Дотова и Моллов“ АД
 • „Баланс 2018“ ЕООД
 • „Василена ГГК“ ЕООД
 • „НОЕЛ 2013“ ЕООД
 • „Потур Консулт“ ЕООД
 • „Про Файнънс“ ЕООД
 • „Сиана-СТ 2018“ ЕООД
 • „Финанси и одит“ ЕООД
 • „Явлена – Шумен“ ООД
 • Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД
 • Общински медиен център ОП

Обучението се извършва под ръководството на 17 наставника и 3 наблюдаващи учители.

Учениците присъстват редовно на занятията и показват завидни умения при справянето с реалните ситуации.

За проект „Ученически практики“ (BG051PO001-3.3.07-0001)