Проект „Ученически практики“ (BG051PO001-3.3.07-0001)

През учебна 2013/2014 година Професионална гимназия по икономика гр Шумен продължава своето участие в проект „Ученически практики“ (BG051PO001-3.3.07-0001).

Към момента в проекта участват 126 ученика, които провеждат своето практическо обучение в 52 фирми под ръководството на 52 наставника и 3 наблюдаващи учителя.

Учениците присъстват редовно на занятията и показват завидни умения при справянето с реалните ситуации.

За проект „Ученически практики“ (BG051PO001-3.3.07-0001)

Галерия със снимки по проекта

Упътване за пускане на обява от работодател по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ (актуализирана на 29 септември 2014 г.)

Упътване за одобряване на ученик, отказване на ученик и редактиране на пусната обява по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ (актуализирана на 29 септември 2014 г.)