Директор

Бистра Неделчева Вацова – математика, ПКС ІІ

 

Заместник директор, учебно-производствена дейност

Йовка Иванова Балабанова - професионална подготовка, ПКС IV

Заместник директор, учебна дейност

Маргарита Иванова Димчева - информатика и ИТ, ПКС IV

 

Педагогически съветник

Адрияна Андреянова Атанасова

 

Български език и литература

Анелия Василева Маджарова - Старши учител, ПКС ІІ

Рени Георгиева Векова - Старши учител, ПКС ІІ

Янета Стоянова Габровска - Петрова - Старши учител, ПКС ІІ

Павлина Георгиева Петрова – Старши учител

 

Чуждоезиково обучение

Янка Иванова Борисова - Старши учител, английски език

Елица Генчева Димитрова - Старши учител, английски език

Петя Любомирова Михайлова – Старши учител, английски език

Теодора Кирова Михайлова - Старши учител, английски език, ПКС V

Светлана Петрова Тодорова - Учител, английски език

Милена Богданова Керековска - Учител, немски език

Таничка Николова Грозданова - Старши учител, италиански език

Александра Стефанова  Бъчварова - Старши учител, английски език, ПКС V

 

Математика

Данка Стоянова Ангелова - Старши учител, ПКС ІІ

Дарина Жечкова Илиева - Старши учител

 

Информатика и ИТ

Татяна Стоянова Мичева - Учител, ПКС IV

Теодора Евгениева Янева - Ръководител на направление ИКТ  ПКС V

Цветалина Петрова Илиева - Старши учител  ПКС V

Любомир Пенчев Червенков - Учител

 

История и цивилизация

Дарина Жечкова Господинова - Учител

 

География и икономика

Апостол Грудов Фанев - Старши учител, ПКС  ІV

Данчо Димитров Георгиев - Старши учител, ПКС V

 

Философски цикъл

Румянка Русева Малчева - Старши учител, ПКС І

Силвия Начкова Манолова - Учител

 

Физика и астрономия

Мариана Добрева Стоянова - Старши учител, ПКС ІІ

 

Химия и опазване на околната среда

Милена Стоянова Иванова - Старши учител, ПКС V

 

Биология и здравно образование

Красимир Филипов Александров - Старши учител, ПКС V

 

Физическо възпитание и спорт

Андреян Петров Атанасов - Старши учител, ПКС IV

Катя Върбанова Димова - Старши учител, ПКС V

Ренгин Февзиева Потурова - Учител

 

Икономически дисциплини

Айтен Мехмед Риза - Старши учител, професионална подготовка ПКС ІІ

Светла Денчева Георгиева - Старши учител, професионална подготовка ПКС IV

Данаил Иванов Илиев - Главен учител, професионална подготовка ПКС III

Пламена Милкова Минчева - Старши учител, професионална подготовка ПКС IV

Румяна Радева Карадимова - Старши учител, професионална подготовка

Христина Кирилова Александрова - Учител, професионална подготовка

Тодорка Василева Пенева - Старши учител, професионална подготовка

Виолета Кръстева Ганчева-Георгиева - Старши учител, професионална подготовка

Виктория Илиева Хараланова - Старши учител, професионална подготовка

Ирина Христова Илиева - Старши учител, професионална подготовка ПКС IV

Румен Маринов Иванов - Старши учител, професионална подготовка

Наум Георгиев Кулев - Учител, професионална подготовка

Натали Ангелова Ангелова - Учител, професионална подготовка

Денислава Милкова Николова - Учител, професионална подготовка

Стефан Симеонов Бънков - Учител, професионална подготовка