Постановление за получаване на стипендии

Вътрешни правила, условия и ред за получаване на стипендии

Заявление - декларация за стипендия

Заповед и списък ва учениците, одобрени да получават стипендии за първи срок на
учебната 2015 - 2016 година

Заповед и списък на учениците, одобрени да получават стипендии за втори срок на
учебната 2015 - 2016 година

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през първи срок
на учебната 2016 - 2017 година

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през втори срок
на учебната 2016 - 2017 година

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през първи срок
на учебната 2017 - 2018 година

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през втори срок
на учебната 2017 - 2018 година

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през първи срок
на учебната 2018 - 2019 година

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през втори срок
на учебната 2018 - 2019 година