На основание Правилник на ПГ по икономика - Шумен

Чл. 37. (1) Ученици от самостоятелна форма на обучение се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план в рамките на три изпитни сесии /по избор/ през учебната година:

І сесия – 15-30 ноември;

ІІ сесия – 20 януари -5 февруари;

ІІІ сесия – 1-15 юли;

IV сесия – 25 август – 10 септември  

 (2) Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления по образец на училището за явяване на изпити в срок до 20 дни преди началото на съответната изпитна сесия, в което посочват учебните предмети, по които желаят да се явят на изпити, като периодично  се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

 

За сесия януари през учебната 2018-2019 година за изпити самостоятелна форма са подадени 3 броя заявления

 

    График за изпити самостоятелна форма на обучение сесия януари 2018-2019 учебна година