Създаването и управлението на собствен бизнес е в основата на обучението на всички специалности в Професионална гимназия по икономика - Шумен. Обучението по "Работа в учебно предприятие" е част от задължителната професионална подготовка на всички ученици от XI клас в гимназията. То се осъществява по две утвърдени от МОН учебни програми:

 • за специалност Банково дело - утвърдена със Заповед № РД 09-1144/09.09.2013 г.
 • за професионално направление Администрация и управление - утвърдена със Заповед № РД 09-1138/09.09.2013 г.

Учебните предприятия в гимназията се управляват от преподаватели, които са преминали курс на обучение за ръководител на УТФ и притежаващи сертификат от Центъра на учебно-тренировъчните фирми.

Учебното предприятие е форма на практическо обучение в рамките на професионалното образование, обучение и ориентиране чрез работа в симулирана пазарна среда посредством интегрирано обучение по икономика, маркетинг, финанси, счетоводство, информационни технологии, чужди езици и предприемачество.

Практическата насоченост на обучението се налага поради следните обстоятелства:

 • Необходимост от активно участие в икономическия живот в България;
 • Успешна интеграцията на пазара на труда;
 • Насърчаване на предприемачеството;
 • Увеличаване на броя малките и средните предприятия;
 • Повишаване на конкурентоспособността на участниците;
 • Развитие на международни връзки и търговска дейност.

Учебното предприятие е модел на реално предприятие, в което учениците се обучават в условия, близки до реалната практика. При извършване на всички дейности, присъщи на административните служби на едно предприятие, учениците тренират умения за прилагане на практика на получените теоретични знания. Те запознават се с конкретните изисквания на професията за определено работно място и по пътя на собствения си опит се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш и да вземаш решения, да носиш отговорност за взетите решения. Сделките, управленските решения, ежедневната дейност са съобразени с изискванията на нормативната база и на пазарната икономика, но без участието на реални стоки и пари. Целта на обучението е предоставяне на възможност за изграждане на умения, поведение и отношение към работата във собствена фирма.

Учениците сами избират предмета на дейност и организационно правната форма на бизнеса, подават съответните формуляри към Търговския регистър на Центъра на учебно-тренировъчните фирми в България за запазване на име на фирмата и за регистрацията й, определят целите на фирмата, съставят организационната структура на управление, избират и назначават персонал, управляват работните процеси в предприятието, изготвят и попълват документи, създават, договарят и самостоятелно извършват търговски сделки на пазара на учебните предприятия, участват в търговски изложения.

Това допринася за стимулирането на предприемаческото мислене, осмислянето на икономическите връзки и взаимодействия между фирмите и институциите, уменията за работа в екип, повишава езиковата компетентност и прилагането знанията получени от други икономически дисциплини. В учебното предприятие човек се учи на икономика като я “усети”. Това внася динамика в ученето. Обучаемите действат като отговорни ръководители и служители и развиват предприемачески дух. Професионалната подготовка в работа в учебно предприятие прави учениците конкурентноспособни на пазара на труда.

През учебната 2017/2018 г. в ПГ по икономика – Шумен действат дванадесет учебни предприятия с различен предмет на дейност:

 1. „ВИП БАНК“ АД – Търговска банка.
 2. „ГОЛД ТРАВЪЛ“ ООД – Туристическа агенция.
 3. „ДВОЙНА НАСЛАДА“ ООД – Производство на розово масло и продукти от него.
 4. „ДЖЕЙТИ“ ООД – Търговия с часовници.
 5. „ЕКСКЛУЗИВ“ ООД – Търговия с парфюми.
 6. „ИНСТАНТ АЙТИ“ ООД – Графичен и уеб дизайн.
 7. „ПАРТИ ХАУС“ ООД – Организиране и провеждане на детски партита.
 8. „СВАТБЕН ДЕН“ ООД – Сватбена агенция.
 9. „СИЕРА ЛУКС“ ООД – Търговия с автомобили.
 10. „ХЕПИНЕС ПЕТС“ – Хотел за домашни любимци.
 11. „ШУМБАНК“ АД – Търговска банка.
 12. „ШУМ-РУП-ТУР“ ООД – Туристическа агенция.

Един от най-вълнуващите моменти в работата на учебните предприятия е панаирът. Традиция в Професионална гимназия по икономика Шумен е провеждането на вътрешен панаир на учебните предприятия в деня на отворените врати, където всеки посетител може да се запознае с дейността на отделните фирми и да сключи сделки с тях. От 2014 г. фирмите участват на Международния панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ  в гр. Пловдив.

       

Панаир на УТФ 2012 г. - галерия

Панаир на УТФ 2013 г. - галерия

Панаир на УТФ 2016 г. - галерия

Панаир на УТФ 2017 г. - галерия

Панаир на УТФ 2018 г. - галерия