Държавен квалификационен изпит по теория и практика на професията и специалността сесия ЮНИ 2018 година

Клас

Професия

Специалност

Дата на провеждане

теория

Начало

Дата на провеждане

практика

Начало

III степен

ХІІ А

 

Икономист

 

Икономика и мениджмънт

6.06.2018 8:00 часа 1.06.2018 8:00 часа

ХІІ Б

Финансист

Банково дело

6.06.2018 8:00 часа 4.06.2018 8:00 часа

ХІІ В

оперативен счетоводител

оперативно счетоводство

6.06.2018 8:00 часа 1.06.2018 8:00 часа

ХІІ Г

оперативен счетоводител

Oперативно счетоводство

6.06.2018 8:00 часа 4.06.2018 8:00 часа

ХІІ Д

Икономист

Икономика и мениджмънт

6.06.2018 8:00 часа 4.06.2018 8:00 часа

 

Срок за подаване на заявления за полагане на държавни изпити - 09.05.2018 година

Начало на изпита по теория 8:00 ч.

Настаняване в изпитните зали – от 7:30 ч.

След 7:50 ч. закъснелите зрелостници не се допускат на изпит.

 

Срок за оповестяване на резултатите: 

5 работни дни след провеждане на изпита.
Национални изпитни програми по професии и специалности:

 

Финансист, Банково дело

Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство

Икономист, Икономика и мениджмънт