Списъци на приетите на първо класиране след завършен осми клас

по специалности:

Икономика и мениджмънт

Оперативно счетоводство

Застрахователно и осигурително дело

 

 

Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен

обявява  прием 2017 – 2018 година

на ученици в ІХ клас (след завършено основно образование)

срок на обучение четири години

 

В следните специалности:

1. Оперативно счетоводство

2. Икономика и мениджмънт

3. Застрахователно и осигурително дело

 

 

 

Условия за кандидатстване - прием на документи:

1. Заявление по образец

2. Копие от Cвидетелство за завършено основно образование

3. Копие от медицинско свидетелство

 

 

 

Балообразуване:

1. Удвоената оценка по математика от Свидетелството за основно образование

2. Удвоената оценка по български език и литература от Свидетелството за основно образование

3. Оценката по география и икономика от Свидетелството за основно образование

 

 

Възможна реализация:

Специалност „Икономика и мениджмънт“ - Икономист, финансист, счетоводител, ръководител на човешки ресурси, бизнес аналитик, стартиране на самостоятелен бизнес.

Специалност „Оперативно счетоводство“ - Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено -икономическия живот - промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.