Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен

обявява  прием 2017 – 2018 година

на ученици в VІІІ клас (след завършен VІІ клас)

срок на обучение пет години

 

 

В следните специалности:

1. Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език

2. Банково дело с интензивно разширено на английски език

3. Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език

4. Електронна търговия с разширено изучаване на английски език

 

 

Условия за кандидатстване - с резултатите от двата модула от национални външни оценявания по:

1. Български език и литература – 19.05.2017г.

2. Математика – 22.05.2017г.

 

 

Балообразуване:

За специалностите Икономика и мениджмънт, Банково дело и Оперативно счетоводство:

1. Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2. Удвоената оценка от изпита по математика

3. Оценките от първи чужд език и география и икономика от Свидетелството за завършено основно образование

 

За специалността Електронна търговия:

1. Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2. Удвоената оценка от изпита по математика

3. Оценките от първи чужд език и информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование

 

Възможна реализация:

Специалност „Икономика и мениджмънт“ - Икономист, финансист, счетоводител, ръководител на човешки ресурси, бизнес аналитик, стартиране на самостоятелен бизнес.

Специалност „Оперативно счетоводство“ - Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено -икономическия живот - промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

Специалност „ Банково дело“ - Касиер-счетоводител, служител в търговски банки, финансови отдели на търговски и счетоводни фирми, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове, материално отговорно лице в банковия сектор .

Специалност „Електронна търговия“ - Прилагане на новите информационни технологии в маркетингови агенции, банки, застрахователни дружества, в търговията, държавната администрация; аналитик, проектант, консултант, създаване на собствен онлайн бизнес.