Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен

обявява прием за учебната 2020/2021 година

на ученици в VІІІ клас (след завършено основно образование)

срок на обучение пет години

 

 

В следните специалности:

1. Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език

2. Банково дело с разширено изучаване на английски език

3. Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език

4. Електронна търговия с разширено изучаване на английски език

 

 

Условия за кандидатстване - с резултатите от двата модула от национални външни оценявания по:

1. Български език и литература

2. Математика

 

 

Балообразуване:

 

1. Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2. Удвоената оценка от изпита по математика

3. Оценката по  чужд език  от Свидетелството за завършено основно образование

4. Оценката по география и икономика от Свидетелството за завършено основно образование за "Икономика и мениджмънт", "Банково дело" и "Оперативно счетоводство"

5. Оценката по информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование за "Електронна търговия"

 

 

 

Възможна реализация:

Специалност „Икономика и мениджмънт“ - Икономист, финансист, счетоводител, ръководител на човешки ресурси, бизнес аналитик, стартиране на самостоятелен бизнес.

Специалност „Оперативно счетоводство“ - Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено - икономическия живот - промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

Специалност „Банково дело“ - Касиер-счетоводител, служител в търговски банки, финансови отдели на търговски и счетоводни фирми, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове, материално отговорно лице в банковия сектор .

Специалност „Електронна търговия“ - Специалисти в онлайн търговия, служители по информационно осигуряване и обслужване във фирми и други стопански организации, стартиране на самостоятелен бизнес.