Tel: 054-800-326
Fax: 054-800-326
Email: pgi_shumen@abv.bg
Адрес:
бул. "Симеон Велики" №62
Шумен, 9700
България

Полезни връзки


МОН


РУО - Шумен


УСПЕХ


УЧЕНИЧЕСКИ
ПРАКТИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за свикване на Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПГИ - гр. Шумен"

Националното състезание "Най-добра бизнес идея" 2020 г. Кога? Къде? Кой има право да участва? Какви са условията? Научете повече тук.



Планирани инициативи в Професионална гимназия по икономика по повод Националната седмица на четенето от 9 до 13 декември 2019 г.

1. Дарителска акция на художествена литература за училищната библиотека – до 13 декември 2019 г. с участие на ученици от VIII – XII клас , учители и родители.

2. Размяна на любими книги – във фоайето на ПГИ на 11.12.2019 г. с участие на учители и ученици от VIII – XII клас.

3. Състезание по правопис – в ММК на 12.12.2019 г. с участие на отбори от VIII и IX клас.

4. „Познай литературния герой“ – литературна игра с участие на ученици от IX клас.

5. Конкурс за рисунка „Моят любим литературен герой“ – с участие на ученици от VIII – XII клас. Предаване на рисунките в библиотеката до 13.30 часа на 12.12.2019 г., изложба във фоайето на ПГИ на 13.12.2019 г.

 


  На 8 ноември 2019 г. за поредна година ученици от ПГ по икономика – Шумен се включиха в Националната инициатива „Мениджър за един ден“.  Красимир  Янков влезе в „обувките“ на управител на „Технополис“ -  Шумен, а  Олчай Зикри на управител на „Практикер“ – Шумен. За един ден младите мениджъри успяха да се запознаят с работната среда и с динамиката на работния ден в двата хипермаркета. И двамата са ученици от XII „Г“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“. За да участват в инициативата учениците са кандидатствали, както се кандидатства за работа с подаване на CV и мотивационно писмо по електронен път. След това са били одобрени сред други подадени кандидатури от ученици. Според Красимир позицията на мениджър за един ден е била изключителна възможност да се запознае със задълженията и функциите на управителя на хипермаркета и как той действа в различни ситуации. За Олчай това е било възможност да получи отговор на различни въпроси, свързани с работната дейност. Голямо впечатление му е направило, че между служителите има сътрудничество, а между служителите и клиентите – уважение.


На 8 ноември 2019 г. ученици от XII клас специалност „Банково дело“ – Мелиса Ридванова, Дерия Джелил, Емир Ахмед, „Икономика и мениджмънт“ – Богдана Паунова, Петра Жечева, Иванета Методиева, „Оперативно счетоводство“ – Радко Радков и „Електронна търговия“ – Йорданка Алексиева и Мария Георгиева участваха в "Часът на банката" в Централата на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в гр.София. Във фокуса на лекционния курс бяха темите "Работодателската марка на Райфайзенбанк", "Дигиталното банкиране и иновациите", "Кредитиране и предприемачество", "Пране на пари и предпазване от измами". По време на разговора с Ирина Заркова от отдел „Човешки ресурси“ гимназистите от ПГИ имаха възможност да се консултират относно професионалната си реализация и се оказа, че в банката могат да работят специалисти от всички професии, по които се обучават в ПГ по икономика. Учениците се запознаха и с работата на иновационния отдел в банката. Интересна за тях беше и темата за прането на пари и връзката на тази дейност с имиджа на една банка. Изключително преживяване за учениците беше посещението в отдел „Капиталови пазари“. Те станаха част от работния ден на дилърите и брокерите на банката, като видяха как реално се осъществяват сделки с различни финансови инструменти – акции, деривативи, валути. Имаха възможност да зададат въпроси на брокерите: Как клиентите правят своите поръчки?, Каква е ролята на брокера при търговията с финансови инструменти?, Какво е възнаграждението за брокера? и др.За участието си в „Часът на банката“ учениците получиха грамоти
   

По повод проведените Дни на отворените врати в периода 28.10-01.11.2019 г., 12 ученици от ПГ по икономика  от 11б и 12б класове под ръководството на своя учител, господин Стефан Бънков,  посетиха производствената база на Теси ООД /част от консорциума на Фикосота ООД/ в град Шумен. Първо от отдел "Човешки ресурси" беше представено корпоративното видео на компанията и кратък разказ за дейността ѝ. Бяха представени мисията и целите на фирмата. Последва клип от типа "Как се прави", показващ цикъла на изработка на един бойлер.  След  екипиране с предоставени от фирмата защитно облекло и обувки, учениците разгледаха цеха за производство на промишлени бойлери с капацитет от 200 до 2000 литра и конвектори за дома. Обсъдена беше и възможността за провеждане на производствена практика на ученици от гимназията в административния отдел на фирмата. Беше отправена покана от Теси ООД, отново ученици от ПГ по икономика, да посетят предприятието.
     

Усвояването на дигиталните компетенции помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации. Европейската седмица на програмирането 5 – 20.10.2019 г. е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.

По този повод в ПГИ се проведе състезание, в което взеха участие ученици от 9-тите класове – 14 ученика. Отговаряха на въпроси свързани с информационните технологии, чрез платформата Кahoot.


Архив