На основание заповед № РД 09 - 284/15.01.2019 г. на МОН дните от 16.01.2019 г. до 18.01.2019 г. са неучебни.
Във връзка с предписание на РЗИ - Шумен и е-писмо на РУО - Шумен дните 21 и 22.01.2019 година ще бъдат неучебни за учениците от област Шумен


 

От основаването на учебното заведение през 1949 г. досега педагогическият колектив работи за утвърждаване на ПГ по икономика като конкурентноспособно училище за подготовка на висококвалифицирани средноикономически кадри. образование създават мотивация у младите хора.

 

Мисията на Професионална гимназия по икономика е да предостави на обществото нов качествен образователен продукт, адаптивен към изискванията на пазара. Стимулиращата учебна среда и високото качество на образование създават мотивация у младите хора.

 

Стремежът ни е да дадем на учениците сериозни познания,  да провокираме желанието им за творчество, да подпомогнем самоинициативата им чрез доверие към преподавателите и трайните човешки ценности. Насърчаваме естествените заложби у децата с доброта, обич и взискателност.

 

Високите стандарти във всички сфери на училищния живот създават у учениците удоволствие от успеха и са условие за високи резултати в образователния процес и в бъдещата им реализация.

 

 

Инвестирайте в бъдещето си с нас!

 

Професионална подготовка

Гарантирана реализация

Изберете нас!